Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero diena, Kovarnių diena

Kai į šalį grįžta kovarniai, kovai,
Kai saulutė danguje aukštai, aukštai…
Mes atminkim praeities dienas,
Virtusias istorija, kurioje lig šiol gyvi šventieji,
Paaukoję save maldai, žmonėms, Dievui.

Tebūnie šviesi ir graži Šv. Kazimiero diena.
Tesugrįžta pavasaris ir kiemuose, ir širdyse.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza