Liepos 6-oji

Karalius mylimos gimtinės – Lietuvos,
Te širdyse jo atminimas mums gyvuos.
Pagerbkime istorijos didybę garsią;
Uždėję ranką ant savos krūtinės,
Mes sugiedokim giesmę Tautišką
Lietuviai brangiai – Tėvynei.
Te apjungia žodis mūsų, skrieja
Per pasaulį tėvynainių link.
Tautiška giesmė gražios gimtinės,
Primena, iš kur mes esam kilę.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza