Kauno dienai paminėti

Buvo metas – vardą minėjo;
Jogailaitis Kauną gyvenimui kėlė,
Jo galią augino ir kelius atvėrė.
Šiandieną, didingumas miesto kviečia
Tolimus ir esamus čia kurti ir klestėti;

Tebus pasveikintas Kaunas – Lietuvos širdis!
Pasaulyje tebus išgirstas ir pažintas;
Čia augusių, čia gimusių – su pagarba atmintas.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza