Ištarki gražų žodį Mamai

Meiliai ištarki gražų žodį Mamai

Ištarti mamai sveikinimo žodį
Taip įprasta, kad kartais, rodos, banalu
Kartot kaskart girdėtus: Mamyte, Mama, Motina –
Brangi esi!
Tačiau šie žodžiai tariami kiekvieno lūpose,
Įgyja milijonus atspalvių ir atgarsių,
Juk taria juos savasis vaikas – savo Mamai –
Vienintelei, – savai, gražiai, keistuolei, paslaptingai, bet
Tiktai vien jai – vienintelei ir nepakeičiamai!

Autorė: Spalvotoji Plunksna