Gerumo žodžiai

Gerumo žodžiai

Gerumo žodžiai

Gerumo žodžiais padėkokime,
Nes esate džiaugsmo verti,
Prisiminimų žvilgsniuose
Tegul suspindi širdies saulė,
Nes spinduliai sušildydami
Visada meniškai nupiešia
Kolegų laimingas akis.
Palikdami prasmingus,
Reikalingus komplimentus,
Pasivaikščiokite prie upelio,
Nes vandenėlis atgaivins
Ateities žingsnelius.

Eil. autorė: Raimonda Taškūnaitė

X