Gabumų atspindys

teatro-diena

Gabumų atspindys

Teatro gerbėjai ir kūrėjai laukia
Laimingų pavasarinių šypsenų,
Nes visada gera vakare
Išgirsti mielą balsą,
Suvaidintą prasmingą
Scenarijų, kai pasilieka
Gabumų atspindys.
Diena šviesesnė,
Turiningesnė, nes salė
Sulaukia tikrų svečių,
Plojimai skamba ritmiškai,
Vietų nėra tuščių.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

X