Eugenijui

Nors ir retas, tačiau ypatingas svečias – vardadienis.
Ta proga priimki nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus.
Te suteikia jie viską, kas geriausia.
Sveikinu!

Atviruko autorė: Baltoji mūza
Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę