Esam nuoširdūs

kalbų europos dienai

Esam nuoširdūs

Europoj kalbam kalbomis visokiom,
Tačiau draugingi esam ir nuoširdūs,
Skiriam laiko dainom tautinėm, šokiam
Ir pasaulis mus visas girdi.

Eil.autorė: Birutė Sol