Baltų vienybės dienai paminėti

Žemaičių ir žiemgalių bendrystę atminkim,
Dviejų tautų brolybėje vienybės dvasią atgaivinkim.
Istorija didinga lygiadienio akimirkoje teatgimsta.
Baltai: latviai ir lietuviai, draugystę didingą branginkim.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza