Ačiū, mama

Ačiū,-mama

Ačiū, mama

Kai tik paimu į rankas aš plunksną,
Norisi sukurti posmą tau,
Kai saulės zuikučius ganau paunksmėj,
Akis tavas rasoje matau,
Kur einu, ką darau ir ką galvoju,
Visame kame dalis tavęs gyvena,
Nes tu buvai gyvenimu manuoju,
Ir būsi juo, kol tava širdis rusena,
Galbūt todėl ir medžiai šiandien
Dūšios manosios žodžiais šlama:
„Ačiū tau už viską, mama“.

Teksto autorė: Birutė Sol

X