Sėkmės darbe

“Sėkmės darbe” sveikinimas

Kūrybingas darbas laukia ateities kelyje. Pastebėkite už darbo langelių sodyboje medelius, kurie pražysta, kai paukštelės sučiulba ryte. Grojančius dūdele,išgirsk bendradarbius kieme, nes jų kūrybingumas nustebins, kai netikėtai padėsi surasti darbščias rankas. Tegul piršteliai palies pavasario šakeles. Širdingai suskaičiuodamos lietaus lašelius sulauks prasiskleidusių žiedelių delne.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė