Durbės mūšis

Durbės mūšis

1260-ais metais žemaičiai sutriuškino Livonijos ir Vokiečių ordinų pajėgas ir parodė svetimtaučiams savo jėgą bei ryžtą. Ši pergalė vedė į Didįjį prūsų sukilimą, kurį galime laikyti pasipriešinimo simboliu. Paminėkime šią datą ir prisiminkime savo protėvių galią. Juk mes esame Lietuva, mes esame šio krašto vaisiai.

Autorė: Birutė Sol