Indėlis

Indėlis

Nuo gedulo nepabėgsi, tačiau jis primena mums, kokį svarbų indėlį gali į istoriją įnešti keli žmonės. Minime sausio 13-ąją.

Autorė: Birutė Sol