Padėka “Mylimam žmogui”

Padėka “Mylimam žmogui”

Pasiliekame dėkingi
Būdami kartu,
Nes likimas dovanojo
Mums, mylimiems,
Vilties žodžius.
Autorė: Raimonda Taškūnaitė