Padėka «Mylimam žmogui»

Padėka «Mylimam žmogui»

Pasiliekame dėkingi
Būdami kartu,
Nes likimas dovanojo
Mums, mylimiems,
Vilties žodžius.
Autorė: Raimonda Taškūnaitė

X