Dėkingumo mintys

Dėkingumo mintys

Dėkingumo mintys
Draugo širdyje
Kaip žvaigždės suspindi
Kūrybinėje erdvėje.
Tai vilties posmeliai,
Stiprybės aidai,
Rytmečio saulelės
Šilti spinduliai.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė