Mylimam žmogui labos nakties

Mylimajam pasakykti gražų žodį kartais būna keblu, nes norisi ištarti tiek daug, o mintys pinasi ir perteikti jas sunku. Palinkėk gražių sapnų kitaip, skirk mylimam žmogui gražų eilėraštį.

X