Labos nakties
Labos nakties Tebūna vakaras jaukus ir kupinas taikos. Naktis – bežėrinti žvaigždžių takais tamsos platybėj… Sapnuose tesaugos angelas, įkvėps ramybės Labos nakties, mieloji. Apsauga dangaus telydi. Autorė: Žvilgsnis į…
Labas vakaras
Labas vakaras Begęstant žiburiams languos, Jauki tamsa apklos, į naktį palydės. Ramybės ir harmonijos aiduos Atrasti taiką širdyje įkvėps. Gražaus vakaro. Autorė: Žvilgsnis į Begalybę

Mylimam žmogui labos nakties

Mylimajam pasakykti gražų žodį kartais būna keblu, nes norisi ištarti tiek daug, o mintys pinasi ir perteikti jas sunku. Palinkėk gražių sapnų kitaip, skirk mylimam žmogui gražų eilėraštį.