Mylimam žmogui labos nakties

Palinkėjimas labos nakties mylimama žmogui

«Gražių sapnų»
Kai lauki vakaro saulutės,
Prie jūros kranto ir šiltų bangų,
Paliesk vaikelio ranką,
Šiltu širdies sapnu.
Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Palinkėjimas labos nakties mylimama žmogui «Gražių sapnų»

Mylimam žmogui labos nakties

Mylimajam pasakykti gražų žodį kartais būna keblu, nes norisi ištarti tiek daug, o mintys pinasi ir perteikti jas sunku. Palinkėk gražių sapnų kitaip, skirk mylimam žmogui gražų eilėraštį.