Labos nakties

Labos nakties

Tebūna vakaras jaukus ir kupinas taikos.
Naktis – bežėrinti žvaigždžių takais tamsos platybėj…
Sapnuose tesaugos angelas, įkvėps ramybės
Labos nakties, mieloji. Apsauga dangaus telydi.

Autorė: Žvilgsnis į Begalybę