Nušvis dausos

Nušvis dausos

Nors santuoką lyg cinko puodus,
Reikia karts nuo karto šveisti,
Pilkit džiaugsmo kartu aruodus,
Neskubėkit viens kito teisti.
Tegul nušvis šiandiena dausos,
Ir švelnios jūsų meilės dainos
Angelai padangėj tegul klausos.

Autorė: Birutė Sol