Su vestuviu metinėmis eilės

Draugystė tvirtės (sveikinimas moteriai)

Draugystė jau apsitraukia cinku,
Te tvirtės kasdieną su bėgančiu laiku.
Matyki gėrį, grožį kurk aplinkui,
Jauski tvirtą vyro ranką ant peties.
Būk laiminga, šypsokis plačiai.
Tegul jaukumas namus pripildo,
Kai šiandien suplauks svečiai.
Autorė: Birutė Sol