Celestei

Celestei

Tobulas Celestės
Vardadienis,
Nes mieli svečiai
Kaip vilties žibintai
Suspindi po nakties.
Pagalbos rankelėmis
Neša sveikatėlei
Svarbias dovanėles.
Širdelė laiminga,
Kai mažos kojytės
Greitos, stiprios
Bėga gegužės takais.

–Celestė

Autorė: Raimonda Taškūnaitė