Tostas “Už Draugystę”

Tostas “Už Draugystę”

Draugystė , tai tolima kelionė, draugystė… daugiau nei tostas ar ištartas žodis, padėka. Man draugystė, tai nepailstamas darbas, kuriamas metų metais it klojamas tiltas, kelias į ateitį. Pakelkime tostą už tai, kad širdingas dėmesys sušildytų draugus.