Atsisveikinimas su želmenimis
Atsisveikinimas su želmenimis Žolinė – Atsisveikinimas su želmenimis Ir pievų gėlėmis. Dvasinis akimirksnis Sulaikys tave, Privalai melstis už Ypatingą šventę, Nes turėdamas savo Derlių aruoduose Atsigręži į artimą Ir siūlai jam pagalbą. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Žolinė puokštė
Žolinė puokštė Žolinė puokštė Puošia namus, Tai svarbus šventės atributas. Būtinai nuneškite Į bažnyčią pašventinti Vaistingas laukų žolelės, Javus ir daržovės, Nes tai gamtos grožis, žaluma. Po pamaldų laukia spektakliai, Koncertai, žaidimai linksmi, Tad švęskite Švenčiausiosios…