Motina Teresė
Motina Teresė Ji gydė ligonius, bemokslius švietė, Ji kone visą pasaulį savo kojom apėjo, Teresė meilei širdis žmonių kvietė Jai iš paskos tikinčiųjų minios ėjo. Autorė: Birutė Sol
Padėkokime Teresei
Padėkokime Teresei Viename iš Motinos Teresės regėjimų Jėzus dėkojo jai, kad ji rūpinosi jo garbe. Tad ir mes padėkokime šiai šventajai už gerą širdį. Autorė: Birutė…