Melskimės Marijai
Melskimės Marijai Tai Švenčiausioji Mergelė Marija: Jai po kojomis paminta gyvatė, Jai maldžiasi žmogus ir saulė, Dangus ir upė, jai meldžiasi giraitė. Autorė: Birutė Sol
Apreiškimas Marijai
Apreiškimas Marijai Marija atpirko nuodėmę už Ievą ir už mus, Nes pagimdė Jėzų Dievo sūnų, Tad į širdį dėkime ir paminėkime apreiškimus, Kuriais Visagalis savo valią vykdo. Autorė: Birutė…
Angelo žodžiai
Angelo žodžiai „Bus man taip, kaip angelas pasakė“ – Marijos žodžiai nuskambėjo Ir niekas nei girdėjo nei nematė, Kaip Ievos nuodėmė užmarštin nuėjo. Ir štai už mėnesių devynių Užgims Dievo…