Santarvės rūmas
Santarvės rūmas Žengėte į medvilninį santykių lengvumą, Te kiekviena diena naujom spalvom nušvinta, Statykit santarvės tvirčiausią rūmą, Net jei darbai kasdieniai iš rankų krinta. Bučiuokite viens kitą, lyg tą…