Nuostabūs žiedeliai
Nuostabūs žiedeliai Nuostabūs žiedeliai Papuošia miškus, Čia mieli paukšteliai Susuka lizdelius. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Už langų lietutis
Už langų lietutis Už langų lietutis, Tylūs jo lašai, Dovanoja dieną Su meilės žiedais. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Ežeras suspindi
Ežeras suspindi Ežeras suspindi Kūrybiniu dangumi, Čia laukia valtelė Ir tyli naktis. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Trys mažos zylutės
Trys mažos zylutės Trys mažos zylutės Suranda namus, Lesdamos duonos trupinėlius Beldžiasi į ryto langelius. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Kvepia sodo takai
Kvepia sodo takai Geltonomis lelijomis Kvepia sodo takai, Paukšteliai sparnelius pakėlę Sučiulba meilės balsais. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Sučiulba paukštelis
Sučiulba paukštelis Sučiulba paukštelis Ant medžio šakų, Laukia duonos trupinėlių Ir pavasario erdvių. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Gamtos spalvos
Gamtos spalvos Gamta dovanoja Nuostabias spalvas, Būkime laimingi Kurdami eiles. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Jūros krantas
Jūros krantas Tylus jūros krantas Suspindi meilės gintarais, Žalios pušelės Pažadina rytais. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Paukšteliai sučiulbės
Paukšteliai sučiulbės Kregždutės suka lizdelius, Paukšteliai greitai sučiulbės, Paliesk mažylių sparnelius, Nes meilė – nuoširdumas, Svajonės ir vilties sparnai. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Nusišypsome draugams
Nusišypsome draugams Nusišypsome draugams, Laukia nuostabi diena, Daug šviesių gėlių žiedų Ir paukštelių ant šakų. Pirštai liečia žolę Ir sodo lapus. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Vasarėlė
Vasarėlė Vasarėlė, šilta jūra, Džiaugiasi širdis, Nes basos kojytės Jūros vandenyje. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Medinis suolelis
Medinis suolelis Gyvoji žolė Ir žemės augalai Puošia sodybas, Kad prisimintų Mieli draugai. Suolelis medinis Jų lauks visada, Erškėtrožės ryškios, Sušlamės paslapčia. Autorė: Raimonda Taškūnaitė