Nušvis dausos
Nušvis dausos Nors santuoką lyg cinko puodus, Reikia karts nuo karto šveisti, Pilkit džiaugsmo kartu aruodus, Neskubėkit viens kito teisti. Tegul nušvis šiandiena dausos, Ir švelnios jūsų meilės dainos Angelai padangėj…
Sveikinimas jai „Draugystė tvirtės“
Draugystė tvirtės Draugystė jūsų jau apsitraukia cinku, O toliau kasdien ji tik tvirtės, Matyki gėrį, grožį vien aplinkui, Jauski tvirtą vyro ranką ant peties. Būk laiminga, šypsokis plačiai. Tegul jaukumas…