Kai ateis Valentinas

Kai ateis Valentinas

Meilė tvirta niekada nesnaudžia
Tvirtą tinklą pamažu vis audžia:
Suriša sielas jūsų, jūsų svajones,
Todėl nekankina jokios dvejonės.
Išmokot priimti viens kito silpnybes,
Pakreipti į sėkmę keblias aplinkybes,
Todėl, kai ateis Valentinas Šventas,
Prisiminkit dienas linksmai nugyventas.

Autorė: Birutė Sol