Giedanti širdis

Giedanti širdis

Paprašysiu aš nuskinti man tą žiedą,
Kuris štai žydi svajonių pievoj nuostabiai,
Paprašysiu pasakyti, kas širdyje taip gieda,
Kai į duris manas pabeldi nebyliai,
Tik prašyti „myliu“ nebedrįsiu,
Nes man pakanka, kad ir vėl tu atėjai…
Su Valentino diena, mielasis!

Autorė: Birutė Sol