Su Kūčiom „Skaitykite“

Su Kūčiom „Skaitykite“

Skaitykime Šv. Raštą, nes ten paslėptos
Mintys ir dvasiniai keliai, tegul suspindi
Gerumas, kai kūčiukais kvepia namai.