Takelis į mokyklą

Takelis į mokyklą

Aš laimingas šiandien –
Takelis į mokyklą prieš mane,
Medžiai linki gero kelio,
Mokytojai gėles nešu delne.
Mokykloje patirsiu tiek daug visko,
Užpildysiu žinojimo ne vieną spragą,
Iš nekantrumo akys mano tviska,
Širdy smalsumo kibirkštėlė dega.

Autorė: Birutė Sol