Rimtas sveikinimas su Kūčiomis “Vakarienė”

Rimtas sveikinimas su Kūčiomis “Vakarienė”

Tegul kilminga ir rimta Kūčių vakarienė
Sukvies krikščioniškai prie stalo visus visus,
Išsaugodami papročius pasimelsime nuolankiai šventu balsu.