Rimtas sveikinimas su Kūčiomis «Vakarienė»

Rimtas sveikinimas su Kūčiomis «Vakarienė»

Tegul kilminga ir rimta Kūčių vakarienė
Sukvies krikščioniškai prie stalo visus visus,
Išsaugodami papročius pasimelsime nuolankiai šventu balsu.