Religiškas su Kūčiomis „Tegul“

Religiškas su Kūčiomis „Tegul“

Pagarba, šventumas, nes viena malda,
Tegul dovanota Kūčių santarvė,
Vienybė suspindės šeimose.