Krikščioniškas sveikinimas su Kūčiomis „Bendraukite“

Krikščioniškas sveikinimas su Kūčiomis „Bendraukite“

Bendraukite šventai su krikščionimis,
Nes jie padės sumažinti kaimynų vargą,
Tegul tyrumas, nekaltumas suspindi maldos žodžiu.