Krikščioniškas sveikinimas su Kūčiomis «Bendraukite»

Krikščioniškas sveikinimas su Kūčiomis «Bendraukite»

Bendraukite šventai su krikščionimis,
Nes jie padės sumažinti kaimynų vargą,
Tegul tyrumas, nekaltumas suspindi maldos žodžiu.