Trūksta tik tavęs

Trūksta tik tavęs

Sidabrinė eglė kambary jau švyti,
Dovanos Kalėdų šnibždas tarp savęs,
Liūdesį ir nerimą mes skubame išvyti,
Viskas tobula, trūksta tik tavęs.

Autorė: Birutė Sol