Matau žiemą

Matau žiemą

Matau per langą baltą žiemą,
Nešioja vėjas šaltą sniegą,
Pūga taip siaučia už langų,
Net neaišku, ar ryte sulauksim dovanų.

Kažin ar Kalėdų senio rogės neužklimps,
Ar nuožmi pūga elnių jo nepaklaidins,
Ar kelią jis pas mus suras,
Kad įteiktų dovanas visas.

Autorė: Birutė Sol