Kalėdos kartu

Kalėdos kartu

Na, kodėl liūdi tenai kamputy?
Ar nenori su mumis linksmai pabūti?
Kalėdų šventę sutikt kartu,
Sėdėti jaukiai su draugais ratu.

Autorė: Birutė Sol