Kalėdinis stalas

Kalėdinis stalas

Sode maži paukšteliai kapsto baltą sniegą,
Juokiasi vaikai linksmi jaukiajam kambary,
Šunelis prie Kalėdų stalo tingiai miega,
Tėvelis su egle įvirtęs šaukia: „Prasidėki, švenčių šurmuly!“

Autorė: Birutė Sol