Eglutė kambario vidury

Eglutė kambario vidury

Maža tyli Kalėdų eglutė
Žaliuoja kambario vidury,
Ant šakos tupi žaislinė zylutė,
Taip gera, kad nesidžiaugti negali.

Autorė: Birutė Sol