Naujieji metai juokiasi

Naujieji metai juokiasi

Kalendoriaus lapeliai sūpuojasi
Vėjyje ir skrenda pro langą į tolį.
Metai Naujieji tarpdury juokiasi,
Juk atnešė naują ir gražų rytojų.

Autorė: Birutė Sol