Kūčių burtai
Kūčių burtai Skaičiuojame mes laiką ir laukiame stebuklo, Juk Kūčių burtai šiąnakt prasidės, – Kodėl dar avys nešneka, mamyte, ar apkurto? Laukti taip ilgai aš negaliu išties. – Nespirgėki,…

Eiliuoti sveikinimai su Kūčiomis vaikams

Ką gi, sveikinimai vaikams tikrai bus reikalingi, nes jau artėja Kūčios. Su Kūčiomis vaikams tinka dovanoti mielus eilėraštukus. Šie Kūčių eilėraščiai tiks užrašyti atvirutėje arba padeklamuoti žodžiu