Brangus miestas

Brangus miestas

Jei tik būčiau poetas aš prityręs,
Sudėliočiau eiles lyg koks Šekspyras
Apie miestą, kurs remia platų dangų,
Apie mūsų Kauną brangų.

Autorė: Birutė Sol