Prie krūtinės

Prie krūtinės

Meilė vaikui – nėra kilnesnio jausmo,
Kurį širdis tik gali jausti,
Nesuteikime vaikams nė mažiausio skausmo,
Juk prie krūtinės vaiką vien reikia glausti.

Autorė: Birutė Sol