Gyvenimo medis

Gyvenimo medis

Gyvenimo medis žaliuoja,
Turėkime vilties krepšelius,
Saldinius obuoliukus nuskynę
Suskaičiuos pavasarinius
Gimtadienio lapelius.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė