Su jubiliejumi eilėraštis

Su jubiliejumi eilėraštis

Grįžai iš visų kryžkelių,
Esi linksmas, žvalus,
Tegul Jubiliejinis šaltinis
Čiurlena linksmai
Prie meilės langų.
Sulauk širdies svajonių,
Vakarais neliūdėk,
Nes džiaugsmo ašaros
Prie žalio ąžuolėlio,
Palieka dovanėles
Surištas gražios
ateities kaspinais.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė