Kai paukšteliai skraido

Kai paukšteliai skraido

Kai paukšteliai skraido,
Saulutė leidžiasi vakarais,
Valtele nuplauksime
Tyliais širdies krantais.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė