“Žali paparčio lapeliai”

Žali paparčio lapeliai

Geriausia dovana pasiliks,
Kai bendrausime gražiai,
Nes rytas visada puikus,
Tiktai šypsokimės paliesdami
Padovanotus žalius
Paparčio lapelius,
Nes tai birželio šlamesys…
Tegul vėjelis dovanodamas
Paliks gerai draugei
Prasmingas gyvenimo mintis.

Eil. autorė: Raimonda Taškūnaitė