Verbų sekmadieniui

Išsirinkę spalvomis ryškiom supinta –
Jau pavasario spalvom išpuošta, išdabinta,
Velei ankstų rytą kilsim, eisim bažnytėlėn
Šventinti verbelę, prašyt Jėzaus užtarėjo,
Kad saugotų namus nuo blogio, jo piktų idėjų.
Linkime ramybės ir taikos šią šventą dieną.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza