Svajonė rankoje

Svajonė rankoje

Svajonė rankoje atvirukas

Siek tikslų, – juk tai laikas, kai verias keliai
Ir kalnai atrodo mažyčiai,
Žvelk toli, – juk toks giedras dangus, kai matai
Ir tiki, jog svajonę rankoj laikai!

Eil. autorė: Spalvotoji Plunksna

X