Šv. Pauliaus atsivertimas, Pusiaužiemis

Pusiaužiemis

Būkit pasveikinti! Pusiaužiemis!

Žiemužė jau gręžias ir ruošias išeiti.

Pabūkim su ja dar, sniege pašėliokim

Gėrėkimės jos baltai mistiniu grožiu!

 

Teksto autorė: Spalvotoji Plunksna